Home Page

Latest Music Page ] [ Back-list Page ] [ Contact us ] [ Links ]

New CD 12  - Cheque made to 'Cor Cochion Caerdydd' at 20 Tyn y Graig Rd, Llanbradach, CF83 3LH, WALES.

Cr Cochion Caerdydd (Cardiff Reds Choir) came together in 1983, when events in Chile, South Africa, and at home in Wales demanded that they use their voices in protest. Since then, they have raised many thousands of pounds and campaigned in support of peace, justice and freedom in Britain and around the world.

They are a familiar sight collecting as they sing on the streets of Cardiff, on picket lines, demonstrations and in concerts. Their repertoire of a cappella songs for mixed voices ranges from traditional favourites (often revamped hymn tunes) to arrangements from the Arabic and contemporary protest songs.

  The latest CD collection of songs comes from their first six cassettes.
  The conductor on all these recordings was John Abraham.

 VISITOR  Hit Counter

Gorau Cr Cochion Caerdydd:

Daeth aelodau Cr Cochion Caerdydd ynghyd ym 1983 pan oedd digwyddiadau yn Chile, De Affrica a gartref yng Nghymru'n eu gorfodi i ddefnyddio eu lleisiau er mwyn gwrthdystio. Ers hynny, y mae'r Cr wedi codi miloedd o bunnoedd yn ymgyrchu ym Mhrydain ac ar draws y byd dros heddwch, cyfiawnder a rhyddid. 

Mae Cr Cochion Caerdydd i'w weld yn aml yn canu i gasglu arian ar strydoedd Caerdydd, llinellau piced ac mewn cyngherddau. Mae ei ganeuon "a capella" ar gyfer lleisiau cymysg yn amrywio o ffefrynau traddodiadol (emyndonau wedi'u hailwampio gan amlaf) i drefniannau o'r Arabeg a chaneuon protest cyfoes.

Daw'r casgliad hwn o ganeuon o chwe chaset cyntaf y cr.


For more information contact / Am fwy o wybodaeth cysylltwch :

  Ysgrifenyddes@cor-cochion-caerdydd.org.uk
  Secretary@cardiff-reds-choir.org.uk

Beaty Smith, Secretary / Ysgrifenyddes : 
20 Tyn y Graig Rd, Llanbradach Caerffili, CF83 3LH, WALES   +44 (0)2920 886113; 
or/neu:
Wendy Lewis, Musical director / Cyfarwyddwr Cerdd: 
172 Pandy Rd, Bedwas, Caerffili, CF83 8EP, WALES    +44 (0)2920 889514